Motounivers

Kontakt

Kontakt

Sídlo a prevádzka firmy

MOTOunivers, spol. s r.o.

Rakytovská cesta 6/C,
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 44969287
DIČ: 2022886426 / SK2022886426
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica

Telefónne a e-mailové kontakty

Autolakovanie:
telefón: +421 907 261 209
e-mail: motounivers@motounivers.sk

eShop pre motorkárov:
telefón: +421 907 261 209
e-mail: eshop@motounivers.sk

Napíšte nám

Otvoriť MOTOunivers, spol. s r.o. v Google Maps

Copyright © 2012 MOTOunivers, spol. s r.o. | created by Revart s.r.o.